Kim jesteśmy

O nas

PlasticsEurope jest stowarzyszeniem reprezentującym producentów tworzyw sztucznych działających w Europie. Europejski przemysł tworzyw jest bardzo dynamicznym sektorem gospodarki przyczyniającym się do podwyższenia standardu życia poprzez upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań, umożliwienie efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych oraz ochrony klimatu.

Obok producentów polimerów – reprezentowanych przez PlasticsEurope, przemysł tworzyw sztucznych obejmuje również przetwórców – reprezentowanych przez European Plastics Converters (EuPC), recyklerów reprezentowanych przez European Plastics Recyclers (PRE) oraz producentów maszyn – reprezentowanych przez European Plastics and Rubber Machinery (EUROMAP).

PlasticsEurope – jedno z wiodących stowarzyszeń branżowych w Europie
 

1.1. business people shutterstock_583320175.png

PlasticsEurope jest jednym z czołowych europejskich stowarzyszeń branżowych, którego centra zlokalizowane są w Brukseli, Frankfurcie, Londynie, Madrycie, Mediolanie i Paryżu. Nasze firmy członkowskie mają łączny udział w produkcji wszystkich polimerów wytwarzanych w krajach Unii Europejskiej (EU28), a także w Norwegii, Szwajcarii i Turcji, wynoszący powyżej 90% i generują obroty o wartości blisko 240 mld euro rocznie. PlasticsEurope współpracuje także na poziomie globalnym poprzez Światową Radę Przemysłu Tworzyw (World Plastics Council - WPC) oraz poprzez Światową Koalicję na rzecz Tworzyw (Global Plastics Alliance - GPC). Głównym celem jest rozwiązanie problemu zaśmiecenia środowiska morskiego (Marine Litter). PlasticsEurope utrzymuje również ścisłą współpracę z krajowymi stowarzyszeniami związanymi z przemysłem tworzyw, działającymi zarówno w Europie jak i na świecie (PLASTICS US, ACC / Plastics division, PWMI, PAGEV, Plastics SA).
 

PlasticsEurope zajmuje się propagowaniem licznych zalet tworzyw sztucznych. Nasza działalność polega na:

 • utrzymywaniu kontaktów z instytucjami europejskimi i krajowymi, aby umożliwić podejmowanie decyzji w oparciu o rzetelną wiedzę na temat tworzyw sztucznych
 • współpracy ze wszystkimi ważnymi interesariuszami na płaszczyźnie europejskiej i krajowej (NGO, nauka, brand owner)
 • podkreślaniu wielu pozytywnych właściwości tworzyw sztucznych, które podczas ich całego cyklu życia przyczyniają się do lepszego funkcjonowania społeczeństwa
 • udostępnianiu materiałów informacyjnych i edukacyjnych, służących zwiększeniu wiedzy o tworzywach sztucznych i wyjaśnianiu ewentualnych nieporozumień dotyczących tworzyw sztucznych
 • inicjowaniu badań i wymiany informacji w celu zwiększenia świadomości na temat pozytywnego wpływu tworzyw sztucznych na zrównoważony rozwój, innowacyjność i jakość życia
   

image15.png

Struktura organizacyjna
 

Najwyższym gremium decyzyjnym PlasticsEurope jest Walne Zgromadzenie (General Assembly) członków stowarzyszenia. Rada Zarządzająca (Steering Board) nadzoruje pracę Dyrektora Wykonawczego (Executive Director) i Zespołu Liderów (Leadership Team) w sprawach dotyczących strategii, budżetu i zasad działania. Radę Zarządzającą wspierają Regionalne Rady Doradcze (Regional Advisory Boards) i Komitet Koordynacyjny (Coordination Committee), w skład których wchodzą przedstawiciele firm członkowskich oraz dyrektorzy regionalni.

1.1. people meeting shutterstock_226766842.pngZespół Liderów tworzą: Dyrektor Wykonawczy, dyrektorzy poszczególnych pionów i Dyrektorzy Regionalni (Regional Directors). Zespół Liderów nakreśla strategię, opracowuje i kieruje projektami oraz zapewnia ich skuteczne wykonanie.

W Radzie Zarządzającej zasiadają członkowie zarządów organizacji członkowskich wybierani co trzy lata (z możliwością przedłużenia kadencji). Obecnie prezesem Rady jest Javier Constante (Dow Europe), funkcję Wicepreztdenci piastuje Michael Zobel (LANXESS) i Tim Stedman, (TRINSEO) , zaś skarbnikiem jest Tom Crotty (INEOS).

Regionalne Rady Doradcze odpowiadają za należyte uwzględnienie specyficznych warunków i potrzeb występujących w konkretnych krajach.
 

Komitet Koordynacyjny:

 • Nadzoruje i ustala strategię oraz priorytety działania
 • Opracowuje rekomendacje dotyczące strategii działania
 • Ustala propozycję budżetu
 • Powołuje i rozwiązuje Grupy Robocze niezbędne do wykonania założonych celów w ramach ustalonego budżetu
   

Regionalne Grupy Doradcze, którym przewodzą członkowie Rady Zarządzającej z danego regionu:

 • Raportują działalność w ramach regionu do Komitetu Koordynacyjnego
 • Wprowadzają w regionie strategię i cele
 • Wspierają Grupy Produktowe
 • Proponują, zatwierdzają i wprowadzają budżet na działania w danym regionie
   

Grupa Produktowa, nadzorowana przez członka Rady Zarządzającej:

 • Raportuje działalność w ramach ustalonej strategii i priorytetów do Komitetu Koordynacyjnego
 • Podejmuje zagadnienia związane z poszczególnymi grupami produktów
 • Ustala i zarządza budżetem danej Grupy Produktowej.

PlasticsEurope - regiony

Stowarzyszenie PlasticsEurope działa w pięciu regionach:

Central Region 
Rüdiger Baunemann
PlasticsEurope 
ruediger.baunemann@plasticseurope.org 

Iberica Region 
Ignacio Marco
PlasticsEurope 
ignacio.marco@plasticseurope.org

Mediterranean Region 
Giuseppe Riva 
PlasticsEurope
giuseppe.riva@plasticseurope.org 

North Region 
Kim Michael Christiansen 
PlasticsEurope
kim.christiansen@plasticseurope.org 

West Region 
Michel Loubry 
PlasticsEurope 
michel.loubry@plasticseurope.org 

PlasticsEurope - Centrala w Brukseli

 

Karl-H. Foerster

Karl-H. Foerster

Executive Director
PlasticsEurope
Dr Leonor Garcia

Dr Leonor Garcia

Public Affairs Director
PlasticsEurope
Dr Patricia Vangheluwe

Dr Patricia Vangheluwe

Consumer & Environmental Affairs Director
PlasticsEurope
 Patrick d'Hose

Patrick d'Hose

Finance and Administration Director
PlasticsEurope
Dr Brigitte Dero

Dr Brigitte Dero

General Manager
ECVM & VinylPlus
Dr Christian Block

Dr Christian Block

Director Styrenics Chain
PlasticsEurope / Cefic
 Dr Rüdiger Baunemann

Dr Rüdiger Baunemann

Regional Director – Central Region
PlasticsEurope
Ignacio Marco

Ignacio Marco

Regional Director - Ibérica Region
PlasticsEurope
 Giuseppe Riva

Giuseppe Riva

Regional Director – Mediterranean Region
PlasticsEurope
Kim Michael Christiansen

Kim Michael Christiansen

Regional Director – North Region
PlasticsEurope
Eric Quenet

Eric Quenet

Regional Director – West Region
PlasticsEurope

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat korzyści wynikających ze stosowania tworzyw sztucznych oraz działalności PlasticsEurope.